Rekrutacja

NH Rekrutacja jest częścią NordicHouse, agencji konsultingowej wspierającej przedsiębiorstwa skandynawskie na polskim rynku.

NH Rekrutacja zajmuje się rekrutacją pracowników tymczasowych oraz stałego personelu z Polski, ze szczególnym uwzględnieniem krajów skandynawskich. Biuro znajduje się w Krakowie, w południowej części Polski.

NH Rekrutacja ma ambicję stać się preferowanym partnerem w rekrutacji polskiej wykwalifikowanej siły roboczej dla firm skandynawskich. Pragniemy stać się najbardziej kompetentnym i godnym zaufania partnerem w szukaniu i wyborze pracowników. Dlatego zarówno, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, jak również procedury i narzędzia, jesteśmy zorientowani na rozwój i innowację.

Zawsze staramy się być na bieżąco z najnowszymi informacjami o rozwoju rynku, aby w ten sposób mieć możliwość sprostania zapotrzebowaniu na siłę roboczą oraz zapewnieniu jej bezproblemowego przepływu pomiędzy krajami.​

Nasze pierwsze projekty polegały na rekrutacji inżynierów, lekarzy i pielęgniarek do duńskich szpitali. Dziś skupiamy się na rekrutacji dyplomowanych specjalistów, jak również wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników dla mniejszych firm i dużych globalnych korporacji reprezentujących różne przemysły w Skandynawii.

Proces rekrutacji

Analiza przedsiębiorstwa

Aby znaleźć odpowiedniego kandydata na wolne stanowisko musimy mieć solidną i obiektywną wiedzę na temat stanowiska i przedsiębiorstwa. Wiedza ta będzie budowana poprzez wywiady z odpowiednimi pracownikami twojej firmy.

Research i screening

W oparciu o profil przedsiębiorstwa i stanowiska szukamy kandydatów w naszej bazie danych i całej sieci, z którymi początkowo kontaktujemy się przez telefon, a następnie przeprowadzamy wywiad.

Wywiad z kandydatami

Osobiste wywiady i analizy osobowości (jeżeli jest taki wymóg) z wybranymi kandydatami są przeprowadzane równoczesne z gromadzeniem referencji od byłych pracodawców lub osób, które mogą potwierdzić kwalifikacje kandydata. 
 
Podczas wywiadów poznajemy bardzo dobrze kandydatów, ich osobiste umiejętności, profesjonalne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz ich karierę i motywacje.

Prezentacja kandydatów

Dla każdego z zakwalifikowanych kandydatów tworzymy materiały prezentacyjne, które składają się z opisu profilu kandydata, wykształcenia i przebiegu kariery. Materiały te firma otrzymuje przed spotkaniem z kandydatami.

Wywiad w firmie

NH Rekrutacja koordynuje praktyczne szczegóły między przedsiębiorstwem i kandydatem, jeśli spotkanie ma odbyć się w kraju Skandynawskim. Z przyjemnością będziemy uczestniczyć w rozmowie, po zakończeniu której cały proces rekrutacji może być poddany ewaluacji przy udziale firmy oraz kandydata.

Inną możliwością jest, że osoba odpowiedzialna za HR w przedsiębiorstwie przyjeżdża do Krakowa na przesłuchanie zaproponowanych kandydatów w naszych biurach.

Wybór kandydata

Ostateczny kandydat jest oczywiście wybierany przez przedsiębiorstwo. Po zaakceptowaniu odpowiedniego kandydata firma negocjuje wynagrodzenie i kontrakt dla nowego pracownika. Możemy także uczestniczyć w tym procesie, jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

Odmowa

Po podpisaniu kontraktu przez obie strony, kontaktujemy się z kandydatami, którzy zostali odrzuceni. W celu zapewnienia odpowiedzi na potencjalne pytania kontaktujemy się osobiście z kandydatami, których zaprezentowaliśmy. 
 
Kandydaci, którzy nie zostali zaprezentowani otrzymają pisemne powiadomienie o odrzuceniu ich kandydatury.

Follow up i gwarancja

Po zakończeniu procesu rekrutacji, zawsze zbieramy opinie od przedsiębiorstwa i kandydata na temat ich satysfakcji z przebiegu rekrutacji. W podobny sposób sprawdzamy warunki zatrudnienia pracownika oraz satysfakcji firmy do 3 miesięcy od daty zatrudnienia.
 
Dajemy sześć miesięcy gwarancji. Oznacza to, że znajdziemy nowego kandydata na to samo stanowisko na nasz koszt, jeśli stosunek pracy, wbrew oczekiwaniom zostanie rozwiązany ze względu na czynniki związane z naszą rekomendacją kandydata.