Konsulaty

W NordicHouse mają swoje siedziby 3 konsulaty krajów nordyckich: Danii, Finlandii i Islandii. Obszar konsularny konsulatów obejmuje Polskę południową w skład której wchodzą 4 regiony: Małopolska, Śląsk, Podkarpacie i Świętokrzyskie.

Konsulem honorowym wszystkich 3 krajów jest Janusz Kahl.

W konsulatach obywatele wymienionych krajów mogą załatwić wiele spraw jak: wystawienie tymczasowych paszportów, duplikatów praw jazdy czy potwierdzenie dokumentów.

DANIA
FINLANDIA
ISLANDIA

Dowiedz się więcej!