Konsulaty

W NordicHouse mają swoje siedziby 3 konsulaty krajów nordyckich: Danii, Finlandii i Islandii. Obszar konsularny konsulatów obejmuje Polskę południową w skład której wchodzą 4 regiony: Małopolska, Śląsk, Podkarpacie i Świętokrzyskie. 

Konsulem honorowym wszystkich 3 krajów jest Janusz Kahl.    

W konsulatach obywatele wymienionych krajów mogą załatwić wiele spraw jak: wystawienie tymczasowych paszportów, duplikatów praw jazdy czy potwierdzenie dokumentów.

To nie tylko krajowe, lecz międzynarodowe miejsce do spotkań, które zjednacza sobie ludzi w architekturę, design, a także nowoczesny rozwój miast. Projekt funkcjonuje poprzez organizację wystaw, debat, wydarzeń, a także rozwój biznesu czy nowe współprace partnerskie.

Dowiedz się więcej!