Spotkanie ze studentami dziennikarstwa na UJPII

W dniu 20.12.2024, Janusz Kahl, CEO w NordicHouse oraz konsul honorowy Danii, Finlandi i Islandii w Krakowie spotkał się ze studentami Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Tematem spotkania ze studentami 3 roku studiów stacjonarnych było komunikowanie międzynarodowe. Komunikacja międzykulturowa jest kluczowym czynnikiem interakcji pomiędzy ludźmi. We współczesnym świecie jest ona jednym z fundamentów efektywnej komunikacji. Celem spotkania było zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu komunikowania międzykulturowego, pokazanie barier kulturowych w komunikacji i wpływu czynników kulturowych/narodowych na przebieg komunikowania.

Podczas 2 godzinnego spotkania poruszono tematy jak:

– rodzaje nauk badających komunikację międzykulturową, historia komunikowania międzykulturowego, dyplomacja
– zagadnienie obcości i swojskości
– problemy i bariery w komunikowaniu (pojęcia etnocentryzmu, relatywizmu kulturowego)
– kręgi kulturowe, stereotypy, uprzedzenia historyczne i kulturowe w komunikowaniu międzykulturowym
– szok kulturowy – definicja, modele, przyczyny i sposoby zapobiegania
– zjawiska: asymilacja, separacja, marginalizacja, wielokulturowość,
– język a kultura (typy języków: globalny, światowy, sztuczny itd.)
– bilingwizm
– komunikacja międzykulturowa a dyplomacja

Mamy nadzieję, że po spotkaniu studenci zdobyli wiedzę opartą na doświadczeniach wykładowcy na temat komunikowania międzykulturowego i w większym stopniu zdadzą sobie sprawę z wpływu czynników kulturowych na komunikowanie.