Hackathon „eco+tech” w Krakowie

CEO w NordicHouse, Janusz Kahl uczestniczył jako Juror w Hackathon „eco+tech” zorganizowanym 21.10.2023 przez członków SPCleantech, Kraków Miastem Start-upów (KMS) oraz Carbon Footprint Foundation. W hackathonie, który trwał cały dzień uczestniczyło 6 zespołów składających się ze studentów i absolwentów krakowskich uczelni.

Zgłoszone projekty były oceniane według kryteriów:

  • innowacyjność (brak podobnych projektów w skali miasta, regionu),
  • logiczność (związek pomiędzy diagnozą, celem oraz końcowym efektem),
  • wykonalność(osiągalność, wskazanie możliwości dostępu do zasobów),
  • zysk społeczny(efekt projektu i jego wpływ na społeczeństwo).

Skala ocen dla każdego z kryteriów to 1-10, gdzie 10 jest najwyższą możliwą oceną, a 1 najniższą.

Równie ważne było wpisanie się pracy w jedno z 5 wyzwań projektowych:

Woda – jak ją oszczędzać? : Razem znajdźmy sposoby na zmniejszenie zużycia wody w domach, szkołach i lokalnych społecznościach. Zastanówmy się też, jak lepiej wykorzystywać opady deszczowe w naszej okolicy.
Lokalnie o recyklingu: Stwórzcie projekty, które uświadomią ludziom, dlaczego recykling jest tak istotny i jakie korzyści przynosi dla naszej planety.
Projektuj na lata: Wymyśl produkt, który będzie trwały i łatwy do naprawy.
Pomóż zmniejszyć ślad węglowy: To wyzwanie stawia przed uczestnikami hackathonu zadanie: jak opracować strategię lub narzędzie, które pomogą innym zmniejszyć swój ślad węglowy lub zużycie energii?
Mniej odpadów w produkcji: Zastanówcie się, jak opracować innowacyjne rozwiązania, które pomogą zmniejszyć ilość odpadów wytworzonych podczas procesu produkcyjnego i wykorzystać już dostępne odpady.

Jury, w którym zasiadał prezes SPCleantech, Janusz Kahl przyznało 3 nagrody:

  1. Słomyk
  2. Carbon Footprint Chellange
  3. Mush