NordicHouse został Referral Partner firmy Klappir

NordicHouse został partnerem polecającym (Referral Partner) Klappir, islandzkiego dostawcy Klappir Sustainability Platform, pojedynczego rozwiązania dla firm w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dzięki Klappir Sustainability Platform firmy mogą przestrzegać dyrektyw i standardów dotyczących zrównoważonego rozwoju, gromadząc i przetwarzając dane środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania w całym łańcuchu wartości firmy, aby ułatwić przejrzystą księgowość i raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Ekosystem cyfrowy Klappir

Cyfrowy Eccosystem firmy Klappir zapewnia lepszą wydajność w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki rozwiązaniu w chmurze, które obejmuje gromadzenie danych i zarządzanie nimi, zarządzanie aktywami, zarządzanie łańcuchem wartości, analizy, rachunkowość i raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Dzięki Platformie Zrównoważonego Rozwoju Klappir spełnienie wymagań ESRS jest dla użytkowników prostym zadaniem. Europejskie standardy raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) to zbiór obowiązkowych unijnych wymogów dotyczących zgodności i ujawniania informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. ESRS mają na celu uczynienie rachunkowości i sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju w UE bardziej dokładną, powszechną, spójną, porównywalną i ustandaryzowaną, podobnie jak rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.

Podejście do ekosystemu cyfrowego Klappir

Firmy muszą mieć dostęp do rzetelnych, solidnych i przejrzystych informacji na temat zrównoważonego rozwoju. Umożliwia im to podejmowanie lepszych decyzji związanych z ich własnymi wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju, na przykład dostęp do informacji związanych ze śladem ekologicznym towarów i usług lub zrozumienie różnych źródeł emisji w łańcuchu wartości. Mając te informacje, można je połączyć z możliwymi do wdrożenia zmianami, umożliwiając w rezultacie firmom dostosowywanie swoich decyzji dotyczących wyników.

W oparciu o Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 17 (Sustainable Development Goal number 17) partnerstwo na rzecz celów, ekosystem Klappir umożliwia organizacjom wspólną pracę i dzielenie się informacjami, otrzymywanie wsparcia od innych, a tym samym wnoszenie wkładu w społeczeństwo poprzez współpracę.

Wszyscy użytkownicy platformy zrównoważonego rozwoju Klappir (Sustainability Platform ) są podłączeni do ekosystemu cyfrowego Klappir i mogą zapraszać inne osoby w ekosystemie do udostępniania danych. Jednocześnie użytkownicy mają kontrolę nad udostępnianiem własnych danych, aby zapewnić rzetelny i sprawdzony przepływ danych pomiędzy stronami. Jednoznacznie zrównoważony rozwój nie dotyczy tylko Twojej firmy – dotyczy także Twoich klientów, dostawców i logistyki, dlatego współpraca jest niezbędna.

O Klappir

Klappir to wiodąca globalna firma zajmująca się oprogramowaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju, założona w 2014 roku z siedzibą w Islandii. Klappir wyróżnia się kompleksowym podejściem do operacji, zaufanym doświadczeniem, przełomowym portfolio produktów i strategiczną ekspansją na nowe rynki.

Jako światowy lider w zakresie rozwiązań programowych (sustainability software solutions) dotyczących zrównoważonego rozwoju, Klappir ma holistyczne podejście do operacji, innowacyjne oferty produktów i strategiczną ekspansję rynkową, torując drogę przedsiębiorstwom do prosperowania w świecie coraz bardziej zorientowanym na zrównoważony rozwój. Wizjonerska podróż Klappir obiecuje nie tylko wzrost, ale także transformacyjny wpływ na sposób, w jaki firmy poruszają się i wykorzystują złożoność rachunkowości i raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Platforma zrównoważonego rozwoju Klappir zapewniająca zgodność z ESRS

Menedżerowie ds. zrównoważonego rozwoju w swojej roli stają przed wieloma wyzwaniami. Żonglowanie wielopunktowymi rozwiązaniami lub zmaganie się z niepraktycznymi arkuszami kalkulacyjnymi często prowadzi do rozproszonych danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, nieprzejrzystych stwierdzeń i straty czasu na zbieranie danych z różnych źródeł.

Klappir rozumie zadania firm i oferuje lepsze rozwiązania

Platforma zrównoważonego rozwoju Klappir rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy zarządzają zrównoważonym rozwojem. Dzięki skonsolidowaniu wszystkich narzędzi i danych w jednej, przyjaznej dla użytkownika platformie cyfrowej możesz pożegnać się z nieefektywnością i wdrożyć usprawnione procesy. Platformę zaprojektowano tak, aby była zgodna ze światowymi standardami i wytycznymi, zapewniając przejrzystość, wiarygodność i zgodność deklaracji dotyczących zrównoważonego rozwoju z wymogami CSRD i ESRS (CSRD and ESRS).

Wykorzystując oprogramowanie Klappir, można przekształcić surowe dane dotyczące aktywności w przydatne spostrzeżenia. Uzyskaj przegląd swojego śladu środowiskowego w czasie rzeczywistym i poznaj wpływ swoich działań. Intuicyjny interfejs umożliwia podejmowanie świadomych decyzji i wprowadzanie znaczących zmian w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Od 2014 roku Klappir stale udoskonala Platformę Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Platform) i Rozszerzenia Platformy (Platform Extensions). Firma koncentruje się na solidnym i przejrzystym rejestrowaniu danych (transparent data recording), zarządzaniu danymi, zarządzaniu aktywami i cyfrowym bliźniaku, analizach, spostrzeżeniach, rachunkowości i ujawnianiu oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju (disclosure of sustainability statements). Klappir koncentruje się również na zdolności klientów do współpracy w jednym cyfrowym ekosystemie (one digital ecosystem), dzieląc się między sobą danymi i informacjami na temat zrównoważonego rozwoju.

Z 50 klientów w 2015 r. Klappir ma obecnie ponad 700 klientów korzystających z niektórych lub wszystkich funkcji Platformy. Klienci ci pochodzą z różnych branż, na przykład lotnictwa, żeglugi, bankowości, finansów, handlu detalicznego i nieruchomości. Dlatego Klappir posiada rozległą wiedzę na temat wyzwań stojących przed tymi branżami oraz dysponuje narzędziami i metodologią, aby wspierać swoich klientów w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.