Spotkanie Goodwill Ambassador w CPH.

Janusz Kahl, CEO w NordicHouse jest Goodwill Ambassador (Ambasadorem Dobrej Woli) w The Greater Copenhagen Region (Regionu Wielkiej Kopenhagi), duńsko-szwedzkiego regionu połączonego mostem Øresund z Kopenhagi do Malmø. W dniach 27-29 sierpnia 2023, 58 Ambasadorów Dobrej Woli z całego świata spotkało się na corocznym spotkaniu w Kopenhadze. W tych dniach ambasadorzy spotkali się z członkami duńskiego parlamentu, przedstawicielami duńskiego przemysłu i burmistrzem Kopenhagi, Sophie Hæstorp Andersen oraz odwiedzili wiele ciekawych miejsc w Kopenhadze.

Goodwill Ambassadors regionu The Greater Copenhagen Region służą jako adwokaci, dyplomaci i przedstawiciele, którzy pracują nad wzmocnieniem globalnej obecności regionu oraz przyciągnięciem międzynarodowej uwagi, inwestycji i współpracy. Ich działania różnią się w zależności od ich indywidualnej wiedzy specjalistycznej oraz konkretnych celów wyznaczonych przez władze i organizacje regionu.

Do ich głównych obowiązków należy:

  • Promocja Regionu: Goodwill Ambassadors pomagają promować The Greater Copenhagen Region jako pożądane miejsce do życia, pracy, inwestowania i odwiedzania. Biorą udział w kampaniach marketingowych, wydarzeniach i działaniach promocyjnych, aby podkreślić mocne strony i możliwości regionu.
  • Przyciąganie inwestycji: Ambasadorzy działają na rzecz przyciągania zagranicznych inwestycji, przedsiębiorstw i talentów do regionu. Wykorzystują swoje sieci i wpływy, aby zachęcić firmy do rozpoczęcia działalności lub ekspansji na obszarze Wielkiej Kopenhagi.
  • Wspieranie stosunków międzynarodowych: Ambasadorzy angażują się w wysiłki dyplomatyczne w celu wzmocnienia stosunków międzynarodowych i współpracy. Mogą reprezentować region na międzynarodowych wydarzeniach, spotkaniach i konferencjach, zacieśniając kontakty z innymi miastami, regionami i krajami.
  • Wspieranie wymiany kulturalnej: Ambasadorzy skupiają się na promowaniu wymiany i współpracy kulturalnej. Ułatwiają partnerstwa między instytucjami kulturalnymi, artystami i organizacjami w regionie Wielkiej Kopenhagi a ich odpowiednikami za granicą.
  • Podkreślanie zrównoważonego rozwoju i innowacji: Biorąc pod uwagę reputację regionu w zakresie zrównoważonego rozwoju i innowacji, ambasadorzy mogą opowiadać się za praktykami przyjaznymi dla środowiska i postępem technologicznym. Prezentują zaangażowanie regionu w zrównoważony rozwój w skali globalnej.
  • Wspieranie edukacji i badań: Ambasadorzy wspierają inicjatywy edukacyjne i badawcze poprzez współpracę z uniwersytetami, instytucjami badawczymi i organizacjami edukacyjnymi. Pomagają w przyciągnięciu międzynarodowych studentów i badaczy do regionu.
  • Prezentowanie jakości życia: Ambasadorzy podkreślają wysoką jakość życia w regionie Wielkiej Kopenhagi, w tym opiekę zdrowotną, edukację, usługi społeczne i ogólny dobrostan. Może to być atrakcyjne dla potencjalnych mieszkańców i przedsiębiorców.
  • Uczestnictwo w wydarzeniach i konferencjach: Biorą udział w międzynarodowych wydarzeniach, konferencjach i misjach handlowych, aby reprezentować interesy regionu, dzielić się wiedzą i budować relacje z interesariuszami z całego świata.
  • Zapewnianie wiedzy specjalistycznej: Ambasadorzy występują jako eksperci merytoryczni w różnych dziedzinach, takich jak biznes, kultura czy innowacje, aby zapewniać spostrzeżenia i wskazówki w sprawach regionalnych.
  • Tworzenie sieci kontaktów i współpraca: Współpracują z urzędnikami władz lokalnych, liderami biznesu, osobistościami kultury i innymi zainteresowanymi stronami, aby realizować cele i interesy Regionu Wielkiej Kopenhagi.