NordicHouse pomaga ukraińskiej firmie

NordicHouse pomaga Clear Energy Group, jednej z wiodących firm na Ukrainie w sektorze energii odnawialnej i gospodarki odpadami, rozpocząć działalność w Polsce. Bogate doświadczenie Grupy pozwala firmie rozwijać projekty OZE za granicą. Firma produkuje rocznie ponad 100 mln kWh zielonej energii. Obiekty znajdują się w 17 miastach Ukrainy.

Grupa może być inwestorem, współinwestorem w projektach i jest gotowa świadczyć usługi na warunkach Umów Eksploatacji i Utrzymania w następujących obszarach:

 • Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z biomasy i biogazu z wykorzystaniem różnych technologii.
 • Odgazowywanie wysypisk i produkcja energii elektrycznej z gazu wysypiskowego
 • Realizacja projektów produkcji agrobiogazu i oczyszczania biogazu do poziomu biometanu
 • Realizacja projektów zgazowania zrębków drzewnych oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej z gazu drzewnego
 • Produkcja energii elektrycznej i ciepła z RDF (paliwo pochodzące z odpadów (RDF))
 • Usługi instalacyjne i budowlane dla różnych projektów jako podwykonawcy lub wykonawcy EPC
 • Budowa linii przesyłowych średniego napięcia

Clear Energy Group buduje i eksploatuje elektrownie biotermalne, kotłownie centralnego ogrzewania, biogazownie i stacje zgazowania biomasy, składowiska odpadów.

 • Od roku założenia (2015) firma zrealizowała 20 projektów OZE na Ukrainie o łącznej zainstalowanej mocy: 26 MW el. i ponad 100 MW ciepła
 • Roczna produkcja energii elektrycznej do końca 2021 roku wyniosła ponad 118 mln kWh i stale rosła
 • Liczba pracowników wzrosła z 5 osób (połowa 2015 r.) do ponad 700 osób, z czego połowa zatrudniona jest w obszarze energetyki odnawialnej, a druga w obszarze gospodarki odpadami
 • Z powodzeniem zrealizowano pierwszy etap projektu pilotażowego dotyczącego zgazowania zrębków paliwowych
 • Grupa prowadzi eksploatację i utrzymanie dwóch składowisk odpadów w Odessie i Tarnopolu

Projekty centralnego ogrzewania

Po gwałtownym wzroście cen gazu ziemnego Grupa określiła kolejny kierunek rozwoju w realizacji projektów budowy kotłowni zastępujących gaz odnawialnymi źródłami energii.

 • Obecna łączna moc zainstalowana projektów ciepłowniczych Grupy wynosi ponad 100 MW:
 • Grupa oddała do eksploatacji kotłownię na opał na zrębki drzewne w Sławutyczu o zainstalowanej mocy cieplnej 10,5 MW.
 • Oddana do użytku w 2022 roku kotłownia w Czernihowie o zainstalowanej mocy cieplnej 9 MW i obecnie wytwarza ciepło dla domów mieszkalnych i innych odbiorców.
 • Oddany do użytku w 2022 roku pierwszy etap kotłowni w Żytomierzu: zainstalowana moc cieplna 12 MW. Teraz wytwarza ciepło dla domów mieszkalnych i innych odbiorców.
 • Inne obiekty jako podwykonawca w latach 2020-2023 ponad 70 MW cieplne.

Projekty odgazowania składowisk odpadów komunalnych

Spółka aktywnie realizuje projekty odgazowywania składowisk odpadów oraz produkcji gazu wysypiskowego (biogazu). Clear Energy jest wiodącą spółką na Ukrainie, która zarządza gazem wysypiskowym i obsługuje biogazownie.

Miasta na Ukrainie: Czernihów, Charków, Krzywy Róg (2 obiekty), Iwano-Frankowsk, Łuck, Chmielnicki, Krzemieńczuk, Połtawa, Cherson, Biała Cerkiew, Dniepr, Odessa, Tarnopol, Lwów. Do tej pory uruchomiono 15 elektrowni, które z powodzeniem wytwarzają i sprzedają energię elektryczną do sieci po taryfie gwarantowanej (0,1239 EUR za kW).

Projekty te były realizowane w krótkich terminach, nieprzekraczających 4 miesięcy każdy.