VI Forum Green Smart City

W dniach 20-21.04.2023 odbyło się już VI Forum Green Smart City zorganizowane Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Głównym celem wydarzenia była wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony Środowiska, NGO, przedsiębiorcami, mieszkańcami Małopolski oraz wszystkimi zainteresowanymi tematami inteligentnych technologii dla Smart City i Smart Village.

Prezes NordicHouse, Janusz Kahl wziął udział w otwierającej Forum dyskusji panelowej na temat Zielona Transformacja w Smart City.

Zakresem tematycznym tegorocznej edycji było:

  • Zielona Transformacja w Smart City
  • Zielona Transformacja w Smart Village
  • wpływ geopolityki na rozwój Smart City i Smart Village
  • transformacje energetyczne a tematy Smart City i Smart Village

Tematem tegorocznej edycji Forum Green Smart City była Zielona Transformacja: Energia – Środowisko
– Cztowiek. Problematyka VIl edycji obejmujęła zagadnienia zarzadzania miastem i wsią, ze szczególnym
uwzglednieniem kwestii ustug spotecznych, efektywności energetycznej infrastruktury publicznej,
innowacyiności technologii w usługach komunalnych, powierzchni biologicznie czynnych na obszarach
miejskich i funkcionalnych. Jak co roku konferencja podzielona była na panele tematyczne i dyskusyjne,
obejmujące zagadnienia związane z zieloną transformacją w Smart City i Smart Village, wzbogacone
o nowe trendy ekologiczne i technologie zmieniające styl zycia w miastach i na wsiach. Zielona
transformacja dotyczy każdego cztowieka na Ziemi. Chcąc zmienić świat na lepszy, musimy podejmować
świadome decyzje dotyczące energii, środowiska i człowieka.