Webinary: Cyfryzacja zasobów i zarządzania aktywami

NordicHouse organizuje we współpracy z Grupa4BIM oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski (SGiPM) cykl szkoleń w formie webinariów na temat „Cyfryzacja zasobów i zarządzania aktywami”.
 
Pierwsze szkolenie miało miejsce w środę, 29.03.2023 o godz 10.00.
 
Zarejestruj się na: 

Szkolenie ma na celu pokazać korzyści z cyfryzacji zasobów i centralizacji repozytorium danych. Szybki dostęp do pełnej i kompleksowej informacji to bardziej efektywne zarządzanie aktywami. Cyfryzacja zarządzania budynkami oraz wspomagające narzędzia informatyczne pozwalają na duże oszczędności związane z zarządzaniem nieruchomościami, optymalizacji zużycia energii i prac serwisowych.

Szkolenie przedstawi również stan prawny związany z cyfryzacją procesu budowlanego w Polsce oraz najlepsze praktyki zwinnego i szczupłego zarządzania projektami.

1. Wstęp do cyfryzacji aktywów dla podmiotu publicznego i prywatnego różne podejścia do cyfryzacji

 • co można cyfryzować
 • najczęstsze przykłady wykorzystania
 • korzyści z cyfryzacji aktywów

2. Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce

 • BIM Standard PL
 • Mapa drogowa wdrożenia BIM w Polsce – Ministerstwo rozwoju
 • BIM – nowe podejście do zamówień publicznych w sektorze budowlanym Urzędu Zamówień Publicznych

3. Cyfryzacja i optymalizacja zarządzania budynkami

 • Stopnie rozwoju cyfryzacji aktywów
 • Wykorzystanie procesów ISO 19650-3 do określenia wymagań informacyjnych
 • Technologie wspomagające cyfryzację
 • Scenariusz przygotowania cyfrowych modeli zasobów
 • Korzyści z wykorzystania cyfrowych modeli

4. Studium przypadku dla zobrazowania potencjału digitalizacji aktywów.

 • Model cyfrowy jako źródło danych
 • Platforma łącząca model cyfrowy i Zarządzanie obiektami budowlanymi.
 • Przykłady zarządzania aktywów dla wybranych obiektów

5. Zwinne i szczupłe zarządzanie projektami z wykorzystaniem

 • Wstęp do Lean i Agile
 • Lean Construction
 • Najlepsze praktyki zarządzania wspomagające cyfryzację procesów budowlanych

6. Źródła finansowania cyfryzacji aktywów dla podmiotu publicznego i prywatnego