Fińskie wybory parlamentarne w NordicHouse

W dniach 24 i 25 marca 2023 uprawnieni wyborcy mogli głosować przedterminowo w Konsulacie Finlandii w NordicHouse w Krakowie.

Wybory parlamentarne w Finlandii odbyły się 2 kwietnia 2023. W wyborach obywatele Finlandii uprawnieni do głosowania wybrali 200 posłów na czteroletnią kadencję wyborczą.


Na potrzeby wyborów parlamentarnych Finlandia została podzielona na 13 okręgów wyborczych. Liczba przedstawicieli wybieranych w każdym okręgu wyborczym zależy od liczby obywateli Finlandii mieszkających w okręgu wyborczym na sześć miesięcy przed wyborami. Jednak w okręgu wyborczym Wysp Alandzkich zawsze wybierany jest jeden przedstawiciel.

Prawo wyborcze ma każdy obywatel fiński, który najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat. Agencja Usług Danych Cyfrowych i Danych Ludności wysłała zawiadomienie o prawie do głosowania do każdego uprawnionego wyborcy pocztą lub drogą elektroniczną za pośrednictwem usługi Suomi.fi. Zawiadomienie zostało wysłane drogą elektroniczną do tych uprawnionych wyborców, którzy aktywowali usługę przesyłania wiadomości Suomi.fi i wyrazili zgodę na wysyłanie oficjalnych wiadomości do usługi.

Lokal wyborczy, w którym wyborca ma oddać głos, jeśli zdecyduje się głosować w dniu wyborów, jest podany w zawiadomieniu o prawie do głosowania. Do zawiadomienia załącza się również wykaz przedterminowych lokali wyborczych we własnym okręgu wyborczym.
W wyborach parlamentarnych wyborcy mogą głosować albo w dniu wyborów, czyli w niedzielę 2 kwietnia, albo przedterminowo w okresie głosowania przedterminowego, czyli od 22 do 28 marca. Wyborcy mogą głosować tylko na osobę, która kandyduje we własnym okręgu wyborczym. Ten okręg wyborczy jest podany w zawiadomieniu o prawie do głosowania.

Wyborcy muszą okazać dowód tożsamości zarówno przy głosowaniu w dniu wyborów, jak i przy głosowaniu przedterminowym. Oficjalne dokumenty tożsamości ze zdjęciem, takie jak paszport, dowód osobisty wydany przez policję i prawo jazdy, są akceptowane jako dowód tożsamości.