Współpraca z NHG z Finlandii

27 lutego 2023 NordicHouse spotkał się z przedstawicielami fińskiej firmy Nordic Healthcare Group (NHG), Anttim Alho i Henrym Pesonenem, którzy również reprezentują konsorcjum Integrated Hospital Design Alliance (IHDA), o którym pisaliśmy wcześniej. Tematem rozmów było wsparcie NordicHouse w wejściu na polski rynek zarówno dla NHG jak i IHDA, których są członkiem.

NHG pomaga klientom rozwijać niedrogie i skuteczne usługi zdrowotne i społeczne na przyszłość. NHG jest pionierem w usługach doradczych dla sektora opieki zdrowotnej i społecznej, zatrudniając ponad 200 specjalistów obsługujących klientów w Finlandii, Szwecji i Danii.
W swoich działaniach łączą umiejętności w zakresie analityki i danych z projektowaniem usług zorientowanym na użytkownika.

NHG stosuje podejście VBHC (Value Based Health Care) w rozwiązywaniu rzeczywistych pytań i wyzwań napotykanych przez klientów. NHG ma doświadczenie we wdrażaniu zasad i metod VBHC w wielu środowiskach, od tworzenia strategii VBHC po wdrażanie zestawów standardów ICHOM w poszczególnych szpitalach i budowanie testów porównawczych na poziomie krajowym.

„W NHG od dłuższego czasu z pasją pracujemy nad projektami opieki zdrowotnej opartej na wartości (VBHC) i dowiedzieliśmy się, że dostępnych jest już wiele danych dotyczących wyników, które po prostu nie są wykorzystywane. Doskonałym punktem wyjścia na drodze do opieki zdrowotnej opartej na wartościach jest rozpoczęcie korzystania z już dostępnych danych dotyczących wyników w celu poprawy wyników pacjentów”. – Vesa Komssi, wiceprezes wykonawczy NHG.

Aby zastosować VBHC w praktyce, NHG często musi zbierać dane o wynikach i kosztach, wspierane przez kluczowe wskaźniki procesu, aby dostarczać miarodajnych informacji na wszystkich poziomach, od pacjentów po klinicystów, kierownictwo szpitala, płatników i systemy opieki zdrowotnej.

Oferta NHG obejmuje m.in.:

• Strategia VBHC
• Zintegrowane ścieżki pacjenta
• Definicja wskaźników wyników
• Gromadzenie danych
• Wizualizacja danych i dashboardy BI
• Ciągłe doskonalenie

NHG jest certyfikowanym partnerem wdrożeniowym ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) i dlatego ściśle współpracuje z ICHOM, aby umożliwić międzynarodowe i ustandaryzowane porównywanie wyników, ucząc się z najlepszych światowych praktyk w VBHC. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog ICHOM & NHG blo