2-dniowe warsztaty IMPACT

W dniach 13-14.02.2023 odbyły się w NordicHouse warsztaty organizowane przez SPCleantech oraz Politechnikę Krakowską w ramach unijnego projektu ERASMUS+ “IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” zatytułowane „2-day concept co-creation workshops to specify how to address the (how-might-we) challenges for sustainable innovation practices”. Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat wyzwań i barier dla innowacji zorientowanych na zrównoważony rozwój, które to bariery zostały zidentyfikowane podczas wywiadów z uczestnikami warsztatów. Celem warsztatów było wypracowanie uniwersalnych metod postępowania, które mogą stanowić materiał edukacyjny przeznaczony m.in. dla studentów i przedsiębiorców. Program ERASMUS +, a także projekt IMPACT promują otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych, dokumentów i mediów audiowizualnych opracowanych i wyprodukowanych w czasie trwania projektu, co daje szerszej społeczności możliwość uzyskania swobodnie dostępnych materiałów i czerpania korzyści z nowo uzyskanych wyników i wiedzy. Ambicją IMPACT jest pobudzanie innowacji i przedsiębiorczości w oparciu o wartości zrównoważonego rozwoju oraz ułatwianie zmiany kulturowej w całej organizacji w kierunku bardziej zrównoważonych procesów innowacyjnych. Agenda spotkania 10.00 – 11.00           Wprowadzenie
  • informacja o projekcie IMPACT
  • omówienie dotychczasowych wyników projektu z różnych krajów, przedstawienie zagadnień
  • przedstawienie zagadnień, które są najważniejsze dla polskich firm.
11.00 – 12.00           Uwarunkowania wprowadzania innowacji zorientowanych na zrównoważony rozwój:
  • spełnienie wymagań rynku i przepisów prawa: szanse i bariery
  • bariery wynikające z ograniczonych zasobów oraz odmiennych systemów wartości: LUDZIE
12.00 – 12.30           Lunch 12.30 – 14.00           Uwarunkowania wprowadzania innowacji zorientowanych na zrównoważony rozwój:
  • bariery wynikające z ograniczonych zasobów oraz odmiennych systemów wartości: TECHNOLOGIA
  • bariery wynikające z ograniczonych zasobów oraz odmiennych systemów wartości: ORGANIZACJA
  • bariery wynikające z ograniczonych zasobów oraz odmiennych systemów wartości: OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE I DOSTĘP DO KAPITAŁU
14.00 – 15.00           Poszukiwanie metod uniwersalnych dla wszystkich partnerów