Carbon Footprint Summit

7 i 8 października 2022 NordicHouse oraz Carbon Footprint Foundation zorganizował w Hali Cracovia w Krakowie 3. edycję Carbon Footprint Summit  Tematem tegorocznego wydarzenia był zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes.

Na uczestników czekały: część konferencyjna, wystawiennicza i warsztatowa. W programie wydarzenia, którego współorganizatorem jest był  NordicHouse znalazły się m.in. Międzynarodowa Konferencja z obszaru ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz ład korporacyjny), prezentacja firm w obszarze zrównoważonego rozwoju, Targi Pracy Fair Job Fairs, Hackathon EcoTech, a także dwie premiery: autorskiego znaku towarowego dla produktów i usług – Carbon Footprint Approved oraz Raportu Fundacji.

Oferta Carbon Footprint Summit skierowana była do przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu: kadry zarządzającej, specjalistów ds.CSR, HR, PR, marketingu; przedstawicieli organizacji NGO, dziennikarzy i osób pracujących w mediach, przedstawicieli administracji publicznej, studentów oraz wszystkich zainteresowanych działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dla osób chcących poznać najnowsze trendy w zakresie ESG przygotowano część konferencyjną i trzy bloki tematyczne: #FACTS, #TECH i #IDEA. Wsparcie merytoryczne konferencji zapewnili eksperci ze świata biznesu, nauki i mediów oraz przedstawiciele partnerów 3. edycji Carbon Footprint Summit:: NordicHouse, Columbus Energy, Saule Research Institute, Fakro AMS.

Część konferencyjną rozpoczęła premiera Raportu Carbon Footprint Foundation pt.: “Co Polki i Polacy wiedzą o śladzie węglowym”, prezentującego wyniki rocznych badań na temat świadomości społeczeństwa w zakresie śladu węglowego oraz ESG. Później odbyły się prelekcje ekspertów oraz interdyscyplinarne panele dyskusyjne w następujących tematach:

  1. “Zielona ekonomia czyli ESG w biznesie”,
  2. “Od technologii do ekonomii”, niezależność energetyczna przedsiębiorstw, bezpieczeństwo, zmiany legislacyjne
  3. “Organizacja w równowadze – dobrostan pracowniczy i klimatyczny, personal branding.