Home Site map
polskiEnglishDansk
Search:  search

Royal Danish Consulate – Links

print

Links to websits, that can be helpfull.
 
 

Informations about Poland
GUS  - Polens svar på Danmarks Statistik
Eurostat - EU's statistikkontor, hvor der findes tal for samhandlen mellem EU-landene
Det polske Finansministerium - Her findes forskellige publikationer om polsk økonomi.
Verdens Banken i Polen - Her findes vurderinger af den polske økonomi og dens fremtidsudsigter.
IMF - Her findes vurderinger af den polske økonomi og
dens fremtidsudsigter.
OECD - Her findes vurderinger af den polske økonomi og
dens fremtidsudsigter.
CIA Worldfactbook - Her findes forskellige fakta om Polen
Transparency International - Her kan man finde landeindex over korruption
IMD World Competitiveness Scoreboard - Her kan man finde information om konkurrenceevnen
Polish Yellow Pages - Polens svar på De Gule Sider

Agriculture
De følgende hjemmesider kan give svaret på en række spørgsmål om det polske landbrug. De svarer naturligvis ikke på alt, og yderligere eller specifik information kan fås ved at kontakte ambassaden.
 
Landbrugsministeriets hjemmeside. Landbrugsministeriet har i store træk har samme opgaver som det danske Fødevare Ministrium.
Landbrugsmarkedsstyrelsens hjemmeside. Agriculture Market Agency, der er et EU udbetalings agentur, samt arbejder under den gældende EU-lovgivning og CAP.
Styrelsen for restrukturering og modernisering af landbruget, ARiMR, der tager sig af "direkte udbetalinger" til landmændene, og er repræsenteret i alle 16 regioner i Polen.
www.stat.gov.pl er den officielle polske statistik, hvor det er muligt at finde alle informationer om priser på fødevare, antal afgrøder, besætningernes størrelse og andre nyttige informationer om landbruget.
www.anr.gov.pl er det statsligt agentur, der kan rådgive i forhold til køb af jord i Polen.
www.krus.gov.pl, er agricultural social insurance fund, der udbetaler social hjælp til landmænd hvis de er kommet til skade i forbindelse med deres opgaver, eller hvis de er gået på pension.

Danish media
 
Official Denmark
 
Informations about visas and stay/work permit 
www.udlst.dk 
www.bm.dk/workindenmark

Read more
 
FAQ's (in danish)
Apartments
About our work
NordicHouse in Krakow is a consulting company, which was created with the purpose of initiating and developing the interregional cooperation between the Nordic countries and the Southern Poland through promotion of contacts for business, tourism and culture.
Partners