NordicHouse

Scandinavian Business Center

Na pewnym etapie rozwoju firmy następuje moment poszukiwania nowych możliwości rozszerzenia działalności.

Jednym ze sposobów może być ekspansja na rynki zagraniczne, jednak przed przystąpieniem do działania należy rozważyć, gdzie, kiedy i w jaki sposób? Odpowiednio dobrany model ekspansji na rynkach zagranicznych w formie czy to eksportu (pośredni, bezpośredni) czy inwestycji w formie filii (joint venture, spółka córka) oraz zgromadzenie odpowiednich informacji o interesujących rynkach uchroni firmę przed nadmiernymi stratami w przypadku niepowodzenia, ale też zmaksymalizuje możliwe do osiągnięcia korzyści.

 Jednym z możliwych kierunków ekspansji dla firm polskich jest niedaleka północ Europy, w tym kraje skandynawskie. Są to niezwykle atrakcyjne rynki z dużą siłą nabywczą, ale w dużym stopniu różniące się od znanego polskiego rynku. Metody komunikacji, sposób negocjacji, kultura organizacji i biznesu spowodowane różnicami kulturowymi muszą zostać wzięte pod uwagę w celu uniknięcia fiaska, a co za tym idzie strat finansowych.

Oferta NordicHouse

Konferencje i SZKOLENIA

Cleantech Cluster

krk UrbanHouse